بانک سرا

شرايط استفاده از مزايا وتسهيلات حساب پس انداز جوانان بانک مسکن

شرايط استفاده از مزايا وتسهيلات حساب پس انداز جوانان

 هر شخصي كه به سن هيجده سال تمام رسيده و يا حكم رشد او از   سوي   دادگاه صادر شده باشد    مي تواند به نام خود يا كساني كه تحت ولايت و قيوميت او باشند حساب پس انداز مسكن جوانان افتتاح نمايد .

 متقاضيان افتتاح حساب پس انداز مسكن جوانان مي توانند سپرده گذاري خود را با واريز حداقل مبلغ ماهيانه( به دفعات يا به صورت يكجا در ابتداي دوره)  آغاز نمايد.

براي افرادي كه در سال 1388 افتتاح حساب مي نمايند حداقل مبالغ واريزي ماهيانه در هر سال به شرح زير است :
  

سال پنجم

سال چهارم

سال سوم

سال دوم

سال اول

180،000

160،000

150،000

140،000

130،000

سال دهم

سال نهم

سال هشتم

سال هفتم

سال ششم

280،000 260،000 240،000 220،000 200،000

سال پانزدهم

سال چهاردهم سال سيزدهم سال دوازدهم سال يازدهم
410،000 380،000 350،000 320،000 300،000

 

برداشت از حساب پس انداز مسكن جوانان در هر مقطعي بلامانع است ليكن برداشت از حساب مذكور بايد به صورتي انجام پذيرد كه متوسط موجودي حساب از حداقل مبلغ تعيين شده توسط بانك مركزي در هر سال كمتر نشود

 

 در محاسبه سقف تسهيلات قابل پرداخت در مقطع استفاده از تسهيلات براي سال يا سالهايي كه حداقل پيكر تجميعي تعيين شده در آنها رعايت نگرديده باشد  مابه التفاوت امتياز مكتسبه در سال يا سالهاي مربوطه از سقف تسهيلات تعيين شده براي سال يا سالهاي مذكور به عنوان تفاوت با سقف منفي براي آن سالها، لحاظ و از سقف نهايي تسهيلات (سقف  تسهيلات در مقطع استفاده ) كسر خواهد گرديد.

باتوجه به اينكه چنانچه پس از انقضاي مدت زمان پانزده سال ، سپرده گذاري تداوم يابد و متوسط موجودي حساب در حد حداقل متوسط موجودي سال پانزدهم باقي بماند و يا از متوسط موجودي مذكور بيشتر شود ، سقف تسهيلات اعطايي براي سالهاي بعد نسبت به هر سال چهار درصد و حداكثر تا 20 درصد سقف تسهيلات سال پانزدهم افزايش خواهد يافت لذا جبران سقف هاي تسهيلاتي از دست داده بعد از گذشت پانزده سال از تاريخ افتتاح حساب و در چارچوب شرايط مذكور نيز امكانپذير مي باشد.

در ابتداي هر سال حداقل مبلغ واريزي ماهيانه افتتاح كنندگان حسابهاي جديد در آن سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين وابلاغ خواهد شد.

 

 ضرايب برابري در حساب پس انداز مسكن جوانان به ازاي هر شش ماه يك برابر و حداکثر تا 2 برابر متوسط موجودی در هر سال می باشد. 

 حداقل مدت انتظار براي استفاده از مزاياي تسهيلات حساب پس انداز مسكن جوانان پنج سال تمام از تاريخ افتتاح حساب تعيين مي گردد.

دارندگان حساب هاي فوق الذكر در صورت تمايل به استفاده از تسهيلات حساب خود قبل از پنج سال مي توانند در چارچوب ضوابط ومقررات حسابهاي صندوق پس انداز مسكن در زمان استفاده از تسهيلات برخوردار شوند.
 

      در صورت رعایت حداقل مبالغ واریزی ماهیانه طی مدت پانزده سال (در مقاطع تعیین شده )، حداقل سقف تسهیلات متعلقه در پایان سال پانزدهم حدود 540 میلیون ریال تعیین می گردد

حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1388 به ترتیب

در پایان سال پانزدهم بالغ بر 620 ،560  ،540 میلیون ریال

 در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 220،250،310 میلیون ریال

در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 19220،280 میلیون ریال تعیین شده است.

توضیح: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.

برای افتتاح کنندگان حساب در سال 88 ، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات  در پایان سال پنجم عبارتند از :

 44/6 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران

 06/5 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ

37/4 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها

* * *  به طور مثال چنانچه سپرده گذاري بخواهد در پايان سال پنجم از سقف تسهيلات در تهران كه معادل 000/000/280 ريال است استفاده نمايد مي بايستي بالغ جدول را با ضريب 44/6برابر واريز نمايد كه براي سال اول سپرده گذاري تقريبا معادل ماهي 200/837 ريال است

 (200/837=44/6×000/130)


 

 حداكثر مدت باز پرداخت تسهيلات اعطايي براساس مصوبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مقطع استفاده ازتسهيلات تعيين خواهدگرديد.

 پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای احداث ،تکمیل  و خرید واحدهای مسکونی امکان پذیر است.
 
تسهيلات اعطايي حداكثربه ميزان 80% ارزش واحدمسكوني كه توسط ارزياب بانك تعيين خواهدگرديدقابل پرداخت خواهدبود.
 
درصورت عدم استفاده ازامتيازحساب پس اندازمسكن جوانان ,درهنگام فسخ حساب نرخ سودي براساس نرخ سودسپرده هاي كوتاه مدت به آن پرداخت ميشود.
 
نرخ سود تسهيلات اعطايي با توجه به مصوبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان استفاده از تسهيلات تعيين خواهدشد.
 
اين حساب قابل تبديل به ديگر حسابهاي صندوق پس انداز مسكن مي باشد ولي تبديل ساير حسابهاي صندوق پس انداز مسكن به حساب پس انداز مسكن جوانان امكان پذير نمي باشد.
 

 

منبع : بانک مسکن

 http://www.bank-maskan.ir/HomePage.aspx?TabID=4779&Site=douranportal&Lang=fa-IR

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ساعت 10:45  توسط   |